Mindset i en tid med pandemi

Jeg leverte butikken min til tingretten for akkurat en måned siden, og hvem kunne tro at det var i grevens tid? Slike ting skjer ikke over natta. Man prøver, man jobber, man legger om strategier, man prøver nye salgskanaler, man jobber enda mer. Så jobber man litt til. Til tross for dårlig likviditet, så varContinue reading “Mindset i en tid med pandemi”